Genç - Parlas Hukuk Bürosu Av. Özge Genç Uyar ve Av. Rıfkı Akın Parlas tarafından İzmir'de kurulmuştur.

 

Büromuz, kurulduğu tarihten itibaren hukuka ihtiyaç duyan, hakkının savunulmasını isteyen bir çok kişi ve kuruluşa, Avukat Meslek Kuralları’ndaki standartlara uygun olarak avukatlık ve hukuk danışmanlığı hizmeti vermektedir. 

 

Özellikle İcra - İflas Hukuku, İş Hukuku, Ticaret Hukuku, Aile Hukuku, Şirketler Hukuku, Gayrimenkul Hukuku alanında çalışmakta, bu alanlarda deneyime ve güncel bilgi birikimine sahip bulunmaktayız.
 
 Büromuz, avukatlık mesleği kapsamında aşağıda sayılan hizmetlerin yanı sıra hukukun her alanında faaliyet göstermektedir:  
 • Kişi veya kurumların leh veya aleyhinde açılmış / açılacak davaların analizi ve takibi,
 • Kişi ve kurumların her tür resmi makam ve yargı organları önünde temsil edilmesi,
 • Kişi ve kurumlar adına resmi başvurular hazırlanması,
 • İddia veya savunma dilekçeleri hazırlanması,
 • Alacak takipleri için icra dosyalarının hazırlanması ve takibi,
 • Mahkeme öncesi uyuşmazlık giderimi,
 • Alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına başvurulması,
 • Mahkemeye gidilmeksizin uzlaşma sağlama,
 • İhbar, ihtar ve protesto keşidesi.
 • Her tür sözleşme hazırlanması,
 • Mevcut sözleşme ve iş ilişkilerinin gözden geçirilmesi
 • Hukuki meselelerde sözlü ve yazılı danışmanlık verilmesi,
 • Yeni çıkan kanunlar ve yönetmelikler hakkında bilgilendirme,
 • İşçi - işveren ilişkilerinin düzenlenmesi,
 • Üçüncü kişi ve kurumlarla müzakere toplantılarına katılma.
 • Her nevi sigorta sözleşmesinden kaynaklanan tazminat taleplerinin sigorta şirketleri tarafından ödenmesine ilişkin danışmanlık ve dava takip hizmetlerinin sunulması.
 • Şirketlerin yasal kurumsal işlerini yürütmek ve koordine etmek (genel kurul, yönetim kurulu, pay defteri, hisse senetleri, rehin çeşitli kayıtlar, vb).