CEZA HUKUKU

 • Soruşturma ve kovuşturma aşamasında mağdur, sanık vekilliği
BORÇLAR HUKUKU
 • Alacak, maddi ve manevi tazminat davaları, 
 • Tahliye Davaları 
 • Kira Tespiti ve Kira Bedelinin Artırımı Davaları,
 • Özel borç ilişkilerinden doğan her türlü davalar. 
İCRA VE İFLAS HUKUKU
 • İcra Takipleri, 
 • İhtiyati Haciz ve İhtiyati Hacze İtiraz Davaları, 
 • Borçtan Kurtulma (Menfi Tespit) ve Ödenen Paranın Geri Alınması (İstirdat) Davaları, 
 • İmzaya ve Borca İtiraz,
 • İstihkak Davaları
TİCARET VE ŞİRKETLER HUKUKU 
 • Şirket Ana Sözleşmeleri, 
 • Şirketlere Sürekli Danışmanlık, 
 • Ana Sözleşme Değişiklikleri ve Sermaye Artırımı, 
 • Şirket Genel Kurul İşlemleri, 
 • Şirket Pay Devri, 
 • Şirket Kuruluş, Tür Değiştirme ve Birleşmeleri, 
 • Zayi ve Kambiyo Senedi (Çek-Bono-Poliçe) Davaları, 
 • Şirket Kararları Hakkında Ortaklar Adına Açılacak Davalar, 
 • Kooperatif Davaları
MEDENİ HUKUK, AİLE HUKUKU VE MİRAS HUKUKU
 • Anlaşmalı – Çekişmeli Boşanma Davaları
 • Nafaka Davası
 • Nişanın Bozulmasından Doğan Davalar (Hediyelerin Geri Verilmesi, Maddi ve Manevi Tazminat vb.),
 • Tapu ve Nüfus Kayıtlarında Ad – Soyad Düzeltme ve Değiştirme, Yaş Düzeltme, Kazai Rüşt Davaları,
 • Nesebin Reddi, Tashihi (Düzeltilmesi) ve Babalık Davaları, Evlat Edinmeye İzin Davası,
 • Vesayet ve Kayyım Davaları Evlenmeye İzin, İddet Müddetinin Kaldırılması Davaları,
 • Mirasçılık Belgesinin Alınması,
 • İzale-i Şuyu (Ortaklığın Giderilmesi) Davası,
 • Terekede İhtiyati Tedbirler, Mirasın Reddi,
 • Vasiyetnamenin İptali Davası,
 • Mirasta İade Davası,
 • Miras Sözleşmesi,
 • Vasiyetname Düzenlemesi,
 • Taksim Sözleşmesi
GAYRİMENKUL VE İNŞAAT HUKUKU
 
FİKRİ VE SINAİ HAKLAR HUKUKU 
 • Patent ve marka davaları,
 • Telif hakkı davaları,
 • Patent ve marka tescil başvuruları,
 • Lisans Sözleşmeleri
 EŞYA HUKUKU
 • Muvazaa Nedeniyle Tapu İptal Davalarıı,
 • Men’i müdahele (Elatmanın önlenmesi) Davaları,
 • Tapu iptali ve Tescili Davaları,
 • Şuf’a (Ön Alım) Davaları,
 • Geçit Hakkı Davaları,
 • Ecrimisil Davaları.

TÜKETİCİ HUKUKU

 

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

 • Hizmet tespiti (SGK),
 • Hizmetlerin birleştirilmesi,
 • İhbar, Kıdem tazminatı,
 • İşe iade davaları
SÖZLEŞMELER HUKUKU
 
İDARE VE VERGİ HUKUKU
 • Tam yargı davaları,
 • İptal davaları
YABANCILAR HUKUKU
 
ULUSLARARASI HUKUK
 • Yabancı ülkelerde verilmiş tahkim ve mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi
 • Uluslararası tahkim
 • Kanunlar ihtilafı
TURİZM HUKUKU
 
BİLİŞİM HUKUKU
 • Sosyal ağlar ve bilişim suçları davaları (Facebook, Msn, E-mail hesaplarının ele geçirilmesi),
 • Bilgisayar Sistemleri ve Servislerine Yetkisiz Erişim ve Dinleme
 • Bilgisayar Sabotajı
 • Bilgisayar Kullanılarak Dolandırıcılık
 • Bilgisayar Kullanılarak Sahtecilik
DİĞER HUKUKİ YARDIMLAR
 • İhtarname, İhbarname, Protesto Düzenleme,
 • Dava, Cevap Dilekçesi vb. Dilekçeler,
 • Temyiz ve Karar Düzeltme Dilekçeleri,
 • Her Türlü Sözleşme Düzenlenmesi,
 • Tanıma Ve Tenfiz Davaları,
 • Tespit Davaları,
 • Yargıtay ve Danıştay'da temyiz duruşmalarına katılma.